model

model I {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż III, D. -u; lm D. -i {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wzór do naśladowania, schemat, według którego coś ma być wykonane, zrobiony w odpowiedniej skali, charakteryzujący wygląd zewnętrzny lub działanie czegoś; szablon, makieta': {{/stl_7}}{{stl_10}}Model samolotu. Model odlewniczy. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'egzemplarz charakterystyczny dla serii; typ': {{/stl_7}}{{stl_10}}Model samochodu. Wystawa starych modeli lokomotyw. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'idealny, teoretyczny wzór sytuacji, postępowania, sposobu wykonywania zawodu': {{/stl_7}}{{stl_10}}Model gospodarki wolnorynkowej. Model ekonomiczny. Model akcji ratunkowej. Model nauczyciela. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'układ założeń przyjmowanych w danej nauce przy rozpatrywaniu pewnego problemu w celu uproszczenia lub umożliwienia jego rozwiązania': {{/stl_7}}{{stl_10}}Model nominalny, realny. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}5. {{/stl_12}}{{stl_8}}mat. {{/stl_8}}{{stl_7}}'zależność opisująca wyidealizowane zjawisko fizyczne lub ekonomiczne, przyrząd do rozwiązania takiej zależności; interpretacja różnych pojęć i teorii matematycznych' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}6. {{/stl_12}}{{stl_8}}cybern. {{/stl_8}}{{stl_7}}'układ względnie odosobniony, możliwie mało skomplikowany, działający analogicznie do oryginału, którym może być istota żywa, maszyna, zakład przemysłowy, organizacja społeczna itd.' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}model II {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mos V, lm D. -i || -ów {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'człowiek pozujący do portretu, obrazu, rzeźby lub zdjęcia': {{/stl_7}}{{stl_10}}Ustawiać modela. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'mężczyzna prezentujący modę męską na pokazach': {{/stl_7}}{{stl_10}}Modele prezentowali nową kolekcję garniturów. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_8}}pot. {{/stl_8}}{{stl_7}}'ktoś zachowujący się, postępujący w sposób dziwaczny, zaskakujący, szokujący innych; ekscentryk, dziwak' <łac.> {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • Model 2A — Model 2 Le Model 2 est un système de jeu vidéo destiné aux salles d arcade, commercialisé par Sega en 1993. Sommaire 1 Description 2 Spécifications techniques 2.1 Model 2 …   Wikipédia en Français

  • Model 2B — Model 2 Le Model 2 est un système de jeu vidéo destiné aux salles d arcade, commercialisé par Sega en 1993. Sommaire 1 Description 2 Spécifications techniques 2.1 Model 2 …   Wikipédia en Français

  • Model 2C — Model 2 Le Model 2 est un système de jeu vidéo destiné aux salles d arcade, commercialisé par Sega en 1993. Sommaire 1 Description 2 Spécifications techniques 2.1 Model 2 …   Wikipédia en Français

  • model — mod‧el [ˈmɒdl ǁ ˈmɑːdl] noun 1. [countable] a particular type or design of a vehicle or machine: • the cheapest model in the Volkswagen range • Our photocopier is the latest model. see also brand1, make2 …   Financial and business terms

  • Model — Mod el, n. [F. mod[ e]le, It. modello, fr. (assumed) L. modellus, fr. modulus a small measure, dim. of modus. See {Mode}, and cf. {Module}.] 1. A miniature representation of a thing, with the several parts in due proportion; sometimes, a… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Model S — Un prototype de Model S Constructeur …   Wikipédia en Français

  • model — [mäd′ l] n. [Fr modèle < It modello, dim. of modo < L modus,MODE] 1. a) a small copy or imitation of an existing object, as a ship, building, etc., made to scale b) a preliminary representation of something, serving as the plan from which… …   English World dictionary

  • model — n Model, example, pattern, exemplar, ideal, standard, beau ideal, mirror are comparable when they denote something set or held before one for guidance or imitation in conduct or endeavor. Model applies to a person or thing set before one for… …   New Dictionary of Synonyms

  • MODEL (L.) — Lisette MODEL 1906 1983 Inscrite dans l’histoire de la photographie, une seule image suffit à situer Lisette Model. Née à Vienne en 1906, d’une mère française et d’un père austro italien, cette femme photographe se promène sur la plage de Coney… …   Encyclopédie Universelle

  • model — MODÉL, modele, s.n. 1. Ceea ce poate servi ca orientare pentru reproduceri sau imitaţii; tipar. ♦ Reprezentare în mic a unui obiect; machetă. ♦ Tipul unui obiect confecţionat. Model de pălărie. ♦ Obiect care, imprimat într un material plastic,… …   Dicționar Român

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.